مدلسازی گنبد و سازه های پیچیده در SAP2000

آموزش مدلسازی گنبد (منحنی) در ETABS با کمک اتوکد و اکسل

نمای نهایی 

حجم:۲ مگابایت

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: