مراحل طراحی دستی سازه فولادی

در طراحی گام اول تحلیل است. یعنی بایستی بصورت دستی تحلیل سازه‌ای انجام دهید. مثلا در قاب‌های خمشی برای بارهای جانبی از روش پرتال و برای بارهای قائم از روش ۰٫۱ دهانه استفاده نمایید. گام دوم، طراحی عضوی است که قرار است جاری شود. مثلا در قاب‌های خمشی ابتدا مقطع تیر طراحی شود. در مهاربند همگرا، عضو مهاربندی طراحی شود. برای قاب واگرا، ابتدا تیر پیوند طراحی شود. گام سوم، طراحی بقیه اعضای قاب متناسب با ظرفیت آن عضوی است که ابتدا طراحی شده است. مثلا در قاب مهاربندی همگرا اتصالات و ستون‌ها را با استفاده از ظرفیت عضو مهاربندی شده طراحی نمایید.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: