مشاهده ی وزن کل سازه در SAP

محاسبه ی وزن کل سازه در SAP- وزن کل آهن آلات و بتن مصرفی در سازه

از منوی Display گزینه ی Show Table را انتخاب کنید و یا کلید های ترکیبی Shift+F12 را از کیبورد بزنید و مطابق با تصویر زیر عمل کنید:

برای مشاهده ی وزن هر کدام از المان ها و نگارش متره و برآورد پروژه می توانید به جدول Material List2 – By section Property مراجعه کنید:

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: