معرفی طول دقیق دیوارهای برشی ETABS

معرفی طول دقیق دیوارهای برشی ETABS

نحوه معرفی طول دقیق دیوارهای برشی برای محاسبه مقاومت برشی دیوارها در نرم‌افزار ETABS

 

🔺 مدل‌سازی دیوارهای برشی معمولاً به این صورت است که از المان Shell برای جان دیوار استفاده می‌شود و در دو انتهای آن نیز از المان ستون (Column) استفاده خواهد شد. وجود المان ستون در دو انتهای دیوارها دارای مزیت‌ها بسیار زیادی است.

🔺 اما مشکلی که روش گفته‌شده دارد این است که در این نوع مدل‌سازی، نرم‌افزار ETABS طول دیوارها را فقط برابر طول المان Shell در نظر می‌گیرد (L در شکل ضمیمه) درصورتی‌که طول واقعی به اندازه نصف بعد ستون از هر طرف باید به آن اضافه شود.

🔺 چنانچه از روش Section Designer مقطع دیوارها طراحی شوند، طراحی برشی دیوارها به‌صورت محافظه‌کارانه انجام می‌شود و فقط طول المان Shell به‌عنوان طول دیوار برای محاسبه مقاومت برشی دیوارها منظور می‌گردد.

🔹 اما اگر هدف طراحی صحیح دیوارها برای برش باشد، باید روش طراحی را بر روی روش ساده‌شده کشش و فشار (Simplified C & T) تنظیم کنید و در بخش‌های مشخص‌شده در شکل ضمیمه، طول واقعی دیوار یعنی طول المان Shell به‌اضافه نصف بعد ستون از هر طرف را به آن اضافه و معرفی نمود. در این فایل فقط طراحی برشی دیوارها موردتوجه است.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: