مقاوم سازی تیر و ستون بتنی با ورق فولادی

عملکرد ساختار پوشش فولادی

در یک طرح کلی، پوشش های فولادی معمولا از نبشیها و مقاطع صفحه ای ساخته شده که به سادگی در اطراف عضو بتن مسلح بسته می شوند. پوشش های فولادی می توانند به عضو بتن مسلح در چندین شکل که بستگی به شکل عضو و سطح استحکام دهند متعلق و مربوط باشند. در این حالت مشخصات سازهای بتن مسلح یعنی استحکام، سختی، تغییر شکل پذیری، به طور قابل ملاحظه ای به وسیله کاربرد پوشش فولادی بهبود می یابد

تحقیقات نشان میدهد که ورقهای فولادی چسبیده به کناره تیر بتن آرمه مسلح می تواند ظرفیت باربری در برش را افزایش دهد و بولت ها نیز در نصب و کار داشتن ورقهای فولادی در کناره تیرهای بتن آرمه مسلح برای مقاومت سازی پیشنهاد می شوند.

نحوه اتصال ورقهای فولادی به بتن از نظر اجرایی

امروزه کاشت بولت جهت کاربردهای سازه ای مانند اتصال المانهای تقویتی به المان بتنی موجود در طرح های مقاوم سازی مانند (Stee Jacketing)، به وفور توسط متخصصین و کارشناسان مورد استفاده می باشد. در این راستا یکی از معتبرترین شرکتهای تولید کننده چسب کاشت آرماتور یا بولت در جهان هیلتی  و  می باشد. چسبهای کاشت آرماتور هیلتی دارای مقاومت کششی درخوری می باشد. از خصوصیات ویژه چسب کاشت آرماتور و بولت هیلتی، اجرای راحت و خصوصیات فنی بالای آن می باشد  از چسب کاشت آرماتور و بولت هیلتی میتوان برای کاشت آرماتور در سطوح عمودی و افقی استفاده نمود. چسب کاشت آرماتور و بولت را می توان با استفاده از گان های مخصوص اعمال و اجرا نمود.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: