مقایسه SAP2000 با OpenSees

تنها ضعف SAP2000در شرایط فعلی در مقایسه با OpenSees این هستش که، نرم افزار SAP2000در یک تحلیل تمام خروجی های ممکن را ذخیره میکند و این موضوع از سرعت تحلیل آن می کاهد.

نکته دیگر آنکه در SAP2000امکان تعریف رفتار غیرخطی برای المان های سه بعدی (solid) و مدلهای رفتاری خاک و … وجود ندارد اما برای مسائل صرف سازه ای و در صورتی که هدف استفاده از مدلهای غیرخطی ساده تر مانند پلاستیسیته  متمرکز و گسترده با مقاطع فایبر باشد نرم افزار SAP2000 تمام رفتارهای مورد نیاز را میتواند مدلسازی کند و نه فقط مدلهای رفتاری ارائه شده در FEMA 356 یا ASCE41.

اما مزیت اصلی SAP2000را فراموش نکنیم، امکان مدلسازی سازه های با هندسه پیچیده و سه بعدی و امکان طراحی و بعد مطالعه تحلیلی بر روی مدل طراحی شده توسط خودش به عنوان یک نکته نهایی برای کلیه مقاصد طراحی و بهسازی و عموم کارهای تحقیقاتی در صورت استفاده از تحلیل های غیرخطی SAP2000 بهترین گزینه خواهد بود.

البته یادگیری OpenSees تاثیر بسزایی در درک فلسفه و روند کار نرم افزارهای اجزای محدودی را فراهم میکند و فرد رو از حالت اپراتوری خارج میکنه که بسیار مهم است البته لزوما هر کسی که با OpenSeesکار می کند فلسفه کار رو نمیدونه و فقط یاد گرفته است مدل رو با کد زدن بسازد که هنر ترسیم مدل اصلا به معنی اپراتور نبودن شخص نیست.

باید توان درک اجزای محدود و الگوریتم های مورد استفاده در نرم افزار ها و مهمتر از همه تبحر تحلیل نتایج به معنی درک کامل شخص از کاریست که انجام میدهد.ضمن تشکر از فروغی عزیز بابت فعالیت موثری که در این زمینه دارند.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: