نرم افزار طراحی اتصال BFP

نرم افزار طراحی اتصال BFP

طراحی اتصال BFP
نرم افزار طراحی تحت ویندوز اتصال گیردار به کمک ورق های روسری و زیرسری توسط پیچ BFP
Bolted Flange Plates (BFP) Steel Moment Frame Connections

بر اساس ویرایش سال ۱۳۹۲ مبحث دهم

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: