نقشه اتوکد شمع پافیلی

نقشه اتوکد شمع پافیلی
شمع های پافیلی، شمع های بتنی درجاریزی هستند که به علت عملکرد مناسب آنها در بارگذاری های کشش و فشاری، می توانند در پی های عمیق کاربرد فراوانی داشته باشند. انتهای این شمع ها به شکل انباره ایجاد شده و افزایش بعد دارند و تمامی نیروهای وارده را از طریق نوک به خاک منتقل می کنند.
در فایل زیر جزئیات آرماتورگذاری یک شمع پافیلی در Autocad با پسوند DWG قابل دانلود می باشد.

نقشه اتوکد شمع پافیلی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: