نقشه دتایل مهار جانبی تیر ها

یک نمونه ازمهار جانبی تیر را در شکل زیر میتوانید مشاهده کنید که بصورت نقطه ای تیرهای اصلی مهار میشوند. در فایل زیر، شکل سمت چپ مربوط به حالتی است که تیرهای کامپوزیت موازی با تیر اصلی بوده و شکل سمت راست مربوط به حالتی است که تیرهای کامپوزیت عمود در تیرهای اصلی هستند. این جزئیات شماتیک بوده و بسته به شرایط پروژه میتوانند تغییر کنند. در پلان بایستی مکان این مهارها مشخص شود. المان مورب استفاده شده نیز بایستی برای نیروی گفته شده در رابط ۱۰-۳-۶-۱ طراحی شود.

دریافت
عنوان: دتایل مهارجانبی تیر
حجم: ۲۸٫۷ کیلوبایت
توضیحات: دتایل مهارجانبی تیر

 

 

نقشه دتایل مهار جانبی تیر ها

 

مهار جانبی در Etabs یا LTB

معرفی طول مهار تیر به صورت نقطه‌ای

خطای عدم تامین مهار جانبی Lb/ry

@AlirezaeiChannel

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: