نقشه های اجرایی یک رمپ بتنی

نقشه های اجرایی یک رمپ بتنی

نقشه های اجرایی یک رمپ بتنی

رمپ های بتنی به منظور عبور خودرو استفاده می شوند. در قیاس با رمپ های خاکی این نوع رمپ ها امکان بهره برداری از فضای زیرین رمپ را به صاحبان ساختمان خواهد داد.

در این لینک می توانید نقشه کامل اجرایی یک رمپ بتنی را در یافت کنید. نقشه ها به کمک نرم افزار Revit کشیده شده است.

بر گرفته شده از strain.blog.ir

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: