نکات مهم در تحلیل و طراحی سازه ETABS

نکات کنترلی سازه و مسائل طراحی در نرم افزار های Safe و Etabs

الگوریتم طراحی و کنترل جابجایی نسبی سازه های بتنی مطابق آیین نامه ۲۸۰۰ 
نکاتی از کنترل برش پانچ کف ستون سازه فلزی در Safe
نکاتی از تحلیل دینامیکی طیفی
نکاتی از طراحی تیر های کامپوزیت در Etabs
نکاتی از تحلیل پی دلتا
نکات طراحی دیوار حائل
کنترل جابجایی نسبی طبقات
تعیین مرکز جرم و مرکز سختی
توزیع بار جانبی بین قاب ها بروش استاتیکی معادل از روی سختی جانبی قاب ها
تحلیل قاب های دارای مهاربند
نحوه محاسبه بار زلزله
۱)تحلیل دستی قاب ها
پوش لنگر در نرم افزار Etabs
ترکیبات بار طراحی سازه ها
نحوه بارگذاری و توزیع بار آسانسور در سازه
۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: