توصیه های مهم در تهیه دفترچه محاسبات سازه فولادی و بتنی

توصیه های مهم در تهیه دفترچه محاسبات سازه فولادی و بتنی
توصیه های مهم در تهیه دفترچه محاسبات سازه فولادی و بتنی
در این فایل به ارائه ی نکات مهم نرم افزاری و غیر نرم افزاری در تهیه دفترچه محاسبات سازه پرداخته شده است. ارائه ی ترکیب بارهای مورد قبول نظام مهندسی هم از دیگر مزایای این فایل می باشد.
همچنین این فایل به بررسی برخی تنظیمات مهم در نرم افزار Etabs می پردازد.
توضیحات موجود در فایل بسیار مختصر و مفید می باشد.
  •  نکات مهم در تهیه ی دفترچه محاسبات ساختمان
  • [ Etabs-SAP.ir ] توصیه های تهیه دفترچه محاسبات.zip
  •  ۴۲۴ کیلوبایت

 

نقشه اجرایی و دفتر چه محاسبات سازه ۷ طبقه فولادی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: