پاورپوینت سقف های پس کشیده

پاورپوینت سقف های پس کشیده

آموزش سقف های پس کشیده
نظام مهندسی استان قم
آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی و آقای مهندس نور محمدی

این فایل بسیار جامع کامل از فلسفه طراحی ، نحوه ی طراحی در نرم افزار Etabs , safe , Adapt و همچنین نکات مهم در اجرای این سقف ها می پردازد.
این فایل همچنین به موارد نکات نظارتی ، نحوه ساخت، مراحل اجرا، نقشه کشی و نکات مهم در نقشه های سازه ، ملاحضات معماری و ملاحضات بهره برداری، آنالیز قیمت و … می پردازد

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: