پروژه آماده تحلیل تاریخچه زمانی TimeHistory

پروژه آماده تحلیل تاریخچه زمانی TimeHistory

در این پروژه یک سازه قاب خمشی و یک سازه مهاربندی شده، ۵ طبقه مدلسازی، بارگذاری ، تحلیل و طراحی می شود و سپس توسط شتابنگاشت های زلزله تحلیل غیرخطی تایم هیستوری Nonlinear TimeHistory صورت می پذیرد. پیش از انجام تحلیل تاریخچه زمانی ، رکوردهای زلزله مطابق با استاندارد ۲۸۰۰ به طیف طرح مقیاس می شوند.

در نهایت نتایج حاصل شده بایکدیگر مقایسه و نتیجه گیری می شود.

مزیت این فایل بسیار ارزشمند گزارش تصویری آن می باشد که می تواند راهنمای بسیار خوبی برای دانشجویان جهت انجام پروژه های دانشجویی و همچنین انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

این پروژه در دو حالت قاب خمشی و مهاربندی تحلیل و طراحی شده است

  • در حالت مهاربندی اسکلت ساختمان در دو جهت از نوع مهاربند همگرای ویژه فولادی تشکیل شده است .
  • در حالت قاب خمشی از قاب خمشی  ویژه فولادی استفاده شده است

 

 


هزینه فایل: ۸۵۰ هزار تومان

جهت خریداری فایل به شماره تماس ۰۹۳۸۲۹۰۴۸۰۰ در واتساپ پیام دهید.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: