فایل Etabs پروژه بهسازی و تحلیل پوش اور

فایل Etabs پروژه بهسازی و تحلیل پوش اور

فایل Etabs پروژه بهسازی و تحلیل پوش اور

فایل ۱۰ طبقه و ۵ طبقه بتنی

فایل ۱۰ طبقه و ۵ طبقه فولادی

به همراه گزارش مفصل از روند انجام انجام پروژه

بهسازی سازه ی فولادی و بتنی بر اساس نشریه ۳۶۰ و ASCE41-13

هزینه: ۳۵۰ هزار تومان

برای سفارش می توانید به شماره: ۰۹۳۸۲۹۰۴۸۰۰ پیامک دهید یا در واتساپ پیغام ارسال کنید.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: