انجام پروژه های پلکسیس plaxis

انجام پروژه های پلکسیس plaxis

مدلسازی تونل های TBM

مهندس علیرضا خویه

تماس: ۰۹۳۸۲۹۰۴۸۰۰

طراحی تونل های NATM مترو

مهندس علیرضا خویه

تماس: ۰۹۱۲۰۴۵۳۳۸۹

نیلینگ و انکراژ پلکسیس Plaxis

پروژه نیلینگ و انکراژ پلکسیس Plaxis

مهندس علیرضا خویه

تماس: ۰۹۱۲۰۴۵۳۳۸۹

نیلینگ و انکراژ پلکسیس Plaxis

۴۶۸×۶۰ content ad

درباره نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی زلزله از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران | مهندس محاسب و طراح | مدرس دوره های تخصصی Etabs و SAP2000 | شماره تماس مستقیم : 09382904800 |

مطالب مرتبط: