کلاس خصوصی ایتبز ETABS

۱٫ تدریس خصوصی نرم افزارهای ETABS & SAFE شامل ۵۰ ساعت مقدماتی و ۳۰ساعت پیشرفته
۲٫ تحلیل استاتیکی خطی و غیر خطی = دینامیکی خطی و غیر خطی پوش آور= تحلیل طیفی – تحلیل تاریخچه زمانی Time History
۳٫ تدریس نرم افزارهای Seismosignal& Seismomach
۴٫ بررسی نکات مهم آیین نامه ۲۸۰۰ – مباحث ۶ و ۹ و ۱۰ و آیین نامه ی UBC
( امکان برگزاری کلاس ها در کلیه مناطق در تهران)

 

مدرس : علیرضا خویه
کارشناسی ارشد مهندسی زلزله – دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: