کلاس خصوصی Etabs

کلاس خصوصی Etabs

آموزش خصوصی ETABS
کلاس خصوصی ETABS

آموزش ETABS 2016
علیرضا خویه
کارشناسی ارشد مهندسی زلزله – دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مدرس دوره های تخصصی Etabs-SAP2000-Safe
آموزش و تدریس ایتبز Etabs – تحلیل و طراحی سازه های فولادی و بتنی
۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: