گزینه ی Section Cut در Etabs

گزینه ی Section Cut در Etabs

استفاده از Section Cut برای دیدن نیروها یا تنش‌ها در المان‌های منتخب برنامه ETABS است. برای این منظور از مسیر Draw menu > Draw Section Cuts استفاده می‌شود.
۱- ابتدا بایستی سازه را تحلیل نمایید. برای این منظور از مسیر Analyze menu > Run Analysis اقدام نمایید.
۲- بعد از تحلیل برنامه بطور خودکار تغییرشکل سازه را در پنجره فعال نشان می‌دهد. روش دیگر استفاده از مسیر Display menu > Force/Stress Diagrams > Shell Stresses/Forces برای دیدن نمودار نیروها یا تنش‌ها در اعضا است.
۳- از مسیر Draw menu > Draw Section Cuts برای دیدن نیروی مورد نظر در مقطع سازه، استفاده شود.
۴- از یک سمت نمای نمایش داده شده کلیک چپ نموده و با استفاده از عمل Drag خطی مستقیم به طرف دیگر ترسیم کنید تا پنجره Section Cut ظاهر شود.
۵- اگر به پنجره نمایش مدل نگاه کنید، مسیری که در آن Drag شده بصورت چشمک زن نمایش داده می‌شود.
۶- بخش Section Cutting Line: در این بخش مختصات نقاط ابتدایی و انتهایی کلیک نشان داده می‌شود. می‌توانید این نقاط را در همین جعبه ویرایش نمایید و با زدن دکمه Refresh اطلاعات پنجره را بروز رسانی کنید.
۷- بخش Load Case: در این بخش حالت باری که تحت آن، نیروها در حال نمایش هستند، نشان داده می‌شود.
۸- بخش Objects to Include: در این بخش، بایستی مشخص نمایید، نیروهای چه موضوعاتی نمایش داده شود یا خیر. با تیک زدن هر کدام نیروهای آن موضوع نیز در نمایش برآیند نیروها نشان داده می‌شود. مثلا اگر دیوار برشی داشته باشید و تیک مربوط به دیوار را بردارید، نیروهای ستون‌ها نمایش داده شده و مثلا می‌توانید بگویید آیا ۲۵% نیروی جانبی به قاب‌ها رسیده یا خیر.
۹- بخش Resultant Force Location and Angle: مکان و زاویه برآیند نیروها نشان داده می‌شود.
۱۰- بخش Integrated Forces: در این قسمت، مقادر برآیند نیروهای سمت چپ و راست مقطع نشان داده می‌شود. با هر با کلیک بر روی گزینه‌های Save Right Side Cut یا Save Left Side Cut نتایج تحلیل ذخیره شده و از مسیر Design menu >  Show Tables قابل مشاهده خواهد بود

@AlirezaeiChannel

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: