سرفصل و هزینه های دوره ی آموزشی Etabs

سرفصل و هزینه های دوره ی آموزشی Etabs

دانلود سرفصل دوره ی آموزشی Etabs 

 

مدرس دوره: مهندس علیرضا خویه

کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله

محاسب، مدرس و محقق در زمینه ی عمران و زلزله

تماس: ۰۹۳۸۲۹۰۴۸۰۰

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: