تدریس Etabs- SAP2000

تدریس  نرم افزارهای مهندسی عمران  Etabs- SAP2000
( شامل تحلیل استاتیکی و تحلیل دینامیکی و دیوار برشی به همراه بخشهای لازم از آئین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم) و تهیه دفترچه محاسبات
ETABS 2000 , SAFE 2000

دوره آموزشی ایتبس و محاسبات ساختمان
آموزش خصوصی Etabs ایتبس SAP2000 و سیف SAFE
۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: