تحلیل حرارتی
 • تحلیل حرارتی

  برای انجام تحلیل سازه تحت اثر تغییرات دما در اعضای سازه در نرم افزار سپ و یا ایتبس (برای لحاظ اثر اختلاف ...

  برای انجام تحلیل سازه تحت اثر تغییرات دما در اعضای سازه در نرم افزار سپ و یا ایتبس (برای لحاظ اثر اختلاف دمای زمان ساخت و نصب اعضای سازه با حداقل دما و حداکثر دمای طراحی در طول عمر مفید سازه)٬ باید سق ...

  ادامه مطلب
 • بار حرارتی در برنامه ETABS

  در برنامه ETABS می‌توان به المان‌های گره‌ای، خطی و سطحی بار حرارتی اعمال نمود ولیکن بارهای حرارتی که از م ...

  در برنامه ETABS می‌توان به المان‌های گره‌ای، خطی و سطحی بار حرارتی اعمال نمود ولیکن بارهای حرارتی که از مسیر Assign menu > Joint Loads > Temperature به گره‌ها اختصاص داده می‌شود، یک بار حرارتی ن ...

  ادامه مطلب
 • تحلیل حرارتی در ایتبس

  کنترل سازه برای حرارت(تحلیل حرارتی در ایتبس ورژن 9.7.4) از بین بارهای وارده بر سازه یکی از بارها بارهای ن ...

  کنترل سازه برای حرارت(تحلیل حرارتی در ایتبس ورژن 9.7.4) از بین بارهای وارده بر سازه یکی از بارها بارهای ناشی از اثرات خودکرنشی هستند. بارهای ناشی از اثرات خودکرنشی : اثرات خودکرنشی اثراتی هستند که بدو ...

  ادامه مطلب
 • تحلیل حرارتی در Etabs

  بارهای حرارتی وقتی که ابعاد سازه شما (یکی از اضلاع سازه) زیاد باشد، اثر تغییر شکل‌های ناشی از حرارات محیط ...

  بارهای حرارتی وقتی که ابعاد سازه شما (یکی از اضلاع سازه) زیاد باشد، اثر تغییر شکل‌های ناشی از حرارات محیط افزایش یافته و بایستی اثر باری تحت این تغییر درجه حرارت سازه تحمل می‌کند را برای طراحی در نظر ...

  ادامه مطلب