تحلیل سازه
 • تشریح منوی ANALYZE

  منوی ANALYZE: تحلیل سازه علمی است که عمل نیروها را روی سازه بررسی می‌نماید و به‌عبارت‌دیگر تأثیر و نحوه ا ...

  منوی ANALYZE: تحلیل سازه علمی است که عمل نیروها را روی سازه بررسی می‌نماید و به‌عبارت‌دیگر تأثیر و نحوه انتقال نیروهای مؤثر به سازه که توسط اجزای آ از نقاط تأثیر به تکیه‌گاه هدایت می‌گردند ، توسط علمی ...

  ادامه مطلب
 • مفهوم روش تحلیل مستقیم direct analysis

  در ویرایش جدید AISC (ویرایش 2005 به بعد) روش جدیدی تحت عنوان روش تحلیل و طراحی مستقیم در کنار روش‌های طرا ...

  در ویرایش جدید AISC (ویرایش 2005 به بعد) روش جدیدی تحت عنوان روش تحلیل و طراحی مستقیم در کنار روش‌های طراحی تنش مجاز و حالات حدی ارائه شده است. در این روش اثرهای ثانویه، تنش‌های پسماند و خطاهای هندسی ...

  ادامه مطلب