پل
  • روش های اجرای پل

    فایل PDF معرفی و تشریح روش های ساخت پل 1-روش دهانه به دهانه Span by span  نصب با استفاده از دستگاه FSM رو ...

    فایل PDF معرفی و تشریح روش های ساخت پل 1-روش دهانه به دهانه Span by span  نصب با استفاده از دستگاه FSM روش داربست قابل حرکت Moveable Scaffolding Method روش کشیدن به پهلو (لغزش به پهلو) Side Slewing Me ...

    ادامه مطلب