آموزش Etabs ( دوره های تخصصی مقدماتی و پیشرفته )

آموزش Etabs ( دوره های تخصصی مقدماتی و پیشرفته )

دوره مقدماتی آموزش Etabs

۱)معرفی نرم افزار های مهندسی عمران و علت استفاده از نرم افزار Etabs
۲) نصب و راه اندازی نرم افزار ایتبس
۳) واحد های اندازه گیری بین المللی
۴)آیین نامه های طراحی سازه ها
۵)ساخت خطوط کمکی متقارن و نامتقارن در پلان
۶)ساخت خطوط کمکی طبقات سازه و تنظیمات طبقات
۷)تنظیمات گرافیکی نرم افزار
۸)معرفی مصالح بتن،فولاد و انواع میلگرد ها
۹)ساخت و تعریف المان های تیر فولادی و بتنی
۱۰)ساخت و معرفی المان های ستون فولادی و بتنی
۱۱) تعریف انواع سقف ها و دیافراگم ها
۱۲) بارگذاری سازه و مفاهیم
۱۳) بارگذاری زلزله
۱۴) معرفی جرم لرزه ای سازه
۱۵)اثر پی-دلتا و آنالیز مودال سازه
۱۶) ترکیبات طراحی سازه و سطح بهره برداری
۱۷) ترک خوردگی و اعمال آن بر المان ها
۱۸)معرفی و کاربرد آیکون های مدل سازی سازه
۱۹)مدل سازی سازه
۲۰) اعمال بارگذاری بر سازه و راه پله
۲۱)معرفی انواع سیستم های باربر جانبی لرزه ای متداول
۲۲)تنظیمات طراحی سازه
۲۳) کنترل لرزه ای سازه
۲۴)کنترل سطح بهره برداری
۲۵)طراحی اتصالات پیچی و جوشی
۲۶)تهیه دفترچه محاسبات سازه
۲۷)معرفی انواع فونداسیون ها و ژئوتکنیک لرزه ای
۲۸)تحلیل و طراحی فونداسیون های نواری و رادیه در Safe 2016
۲۹)تهیه دفترچه محاسبات فونداسیون
۳۰)اصول تهیه نقشه های اجرایی سازه

دوره پیشرفته آموزش Etabs

۱)رفتار خطی و غیر خطی بتن و فولاد
۲)خزش و انقباض در بتن
۳)تحلیل دینامیکی طیفی و مفاهیم آن
۴)شتابنگاشت ها و مقیاس کردن آنها
۵)معرفی نرم افزار Seismo signal
۶)تحلیل تاریخچه زمانی و مفاهیم آن
۷)بررسی و کنترل ارتعاشات در سازه
۸)انواع سیستم های لرزه برجانبی ویژه
۹)مفاهیم طراحی لرزه ای سازه های بتنی و فولادی
۱۰)تیر پیوند و اتصالات صلب از پیش تایید شده
۱۱)مباحث خاص در سازه های فولادی و بتنی
۱۲) میراگر ها و مدل سازی در ایتبس
۱۳)جداساز لرزه ای و مدل سازی در ایتبس
۱۴)سازه های بلند و بسیار بلند و سیستم های سازه ای آنها
۱۵)بهسازی لرزه الاستیک سازه
۱۶) بهسازی لرزه ای غیرالاستیک سازه
۱۷) آشنایی باFRPها و مدل سازی در ایتبس
۱۸)سازه های کامپوزیت
۱۹)تحلیل و طراحی یک سازه ۲۰ طبقه

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: