آرماتور برش پانچ
  • طراحی آرماتور پانچ 

    تناسب بندی ابعاد پی نواری برای طراحی آرماتور پانچ در طراحی پی‌های نواری یکی از کنترل‌های الزامی، کنترل بر ...

    تناسب بندی ابعاد پی نواری برای طراحی آرماتور پانچ در طراحی پی‌های نواری یکی از کنترل‌های الزامی، کنترل برش پانچ است. نرم‌افزار SAFE نیز قابلیت انجام این کنترل را  دارد. در بعضی مواقع این کنترل جوابگوی ...

    ادامه مطلب