آموزش سیف SAFE
  • دوره ی آموزشی SAFE سیف

    دوره ی آموزشی SAFE سیف آموزش طراحی انواع فونداسیون ( منفرد، نواری و گسترده) و طراحی انواع دال ( تخت، مجوف ...

    دوره ی آموزشی SAFE سیف آموزش طراحی انواع فونداسیون ( منفرد، نواری و گسترده) و طراحی انواع دال ( تخت، مجوف و پیش تنیده) مدرس: مهندس علیرضا خویه کارشناس ارشد مهندسی عمران - زلزله شماره تماس: 09382904800 ...

    ادامه مطلب