آموزش CSIBridge
 • دانلود فایل پل در CSI Bridge

  این فایل شامل تمامی قسمت یک پل از جمله شمع ، سرشمع، پایه ها، تابلیه ( عرشه) ، تکیه گاه های الاستومری و... ...

  این فایل شامل تمامی قسمت یک پل از جمله شمع ، سرشمع، پایه ها، تابلیه ( عرشه) ، تکیه گاه های الاستومری و... می باشد. مزیت این فایل مدلسازی فنرهای خاک در شمع ها و مدلسازی درست اثر خاک بر شمع ها می باشد. ...

  ادامه مطلب
 • در سیستم تیر و دال، تیرهای بتنی در فواصل معینی از یکدیگر قرار گرفته، دال بتنی بر روی آن اجرا می‌شود. حداک ...

  در سیستم تیر و دال، تیرهای بتنی در فواصل معینی از یکدیگر قرار گرفته، دال بتنی بر روی آن اجرا می‌شود. حداکثر دهانه مرسوم و بهینه در این سیستم در حدود 25 متر است مقطع عرضی عرشه متشکل از تیرهای بتنی (پیش ...

  ادامه مطلب