اتصالات خورجینی
  • استفاده از تیرهای با اتصالات خورجینی با رعایت ضوابط نشریه_324 به صورت مفصلی در قابهای ساده و به صورت گیرد ...

    استفاده از تیرهای با اتصالات خورجینی با رعایت ضوابط نشریه_324 به صورت مفصلی در قابهای ساده و به صورت گیردار در قابهای خمشی بلامانع است. عمده مشکلات مربوط به این سیستم در زلزله های قبلی ( خصوصاً زلزله ...

    ادامه مطلب