اثرات P-delta
 • اثر P-Delta در Sap2000

  فرایند اعمال اثر P-Delta در Sap v 20 بدرستی مفصل تر و تکنیکال تر است نسبت به Etabs ولی چرا ؟ چون در مقایس ...

  فرایند اعمال اثر P-Delta در Sap v 20 بدرستی مفصل تر و تکنیکال تر است نسبت به Etabs ولی چرا ؟ چون در مقایسه با Etabs برنامه Sap خصوصا ویرایش 20 ان دارای قابلیت های بسی پیشرفته تر و تخصصی تر و سفارشی تر ...

  ادامه مطلب
 • روش تشدید لنگر و طول موثر

  سه روش تحلیل در برنامه ی Etabs وجود دارد روش تحلیل مرتبه دوم General 2nd order و amplified 1sr order و رو ...

  سه روش تحلیل در برنامه ی Etabs وجود دارد روش تحلیل مرتبه دوم General 2nd order و amplified 1sr order و روش تحلیل مستقیم برای آشنایی با روش تحلیل مستقیم به لینک زیر مراجعه کنید: https://etabs-sap.ir/dir ...

  ادامه مطلب