اثر جهشی باد (Gust effect)
  • باد جهشی ( تفسیر مبحث ۶ )

    افزايش سريع در سرعت باد را تند باد یا اثر جهشی باد (Gust effect) مي گويند. ساختمان‌هاي بلند در مقابل تندب ...

    افزايش سريع در سرعت باد را تند باد یا اثر جهشی باد (Gust effect) مي گويند. ساختمان‌هاي بلند در مقابل تندبادهايي كه در مدت زماني تقريباً به طول سه ثانيه امتداد مي‌يابند، حساس مي‌باشند. بنابراين سرعت تن ...

    ادامه مطلب