استراکچر بتنی
  • علیرضا خویه کارشناسی ارشد مهندسی زلزله - دانشگاه خواجه نصیر شماره تماس : 09382904800 تدریس خصوصی طراحی دس ...

    علیرضا خویه کارشناسی ارشد مهندسی زلزله - دانشگاه خواجه نصیر شماره تماس : 09382904800 تدریس خصوصی طراحی دستی بتن محاسبات دستی سازه های بتن آرمه تحلیل و طراحی ساختمان بتنی ...

    ادامه مطلب
  • طبق بند 9-13-8-4 مبحث نهم و در تحلیل سازه باید سختی خمشی و پیچشی اعضای ترک خورده بنحو مناسب محاسبه و منظو ...

    طبق بند 9-13-8-4 مبحث نهم و در تحلیل سازه باید سختی خمشی و پیچشی اعضای ترک خورده بنحو مناسب محاسبه و منظور گردد . در غیاب محاسبات دقیق برای منظور کردن اثر ترک خوردگی می توان : * در قابهای مهار نشده سخ ...

    ادامه مطلب