اصلاح نامنظمی پیچشی
 • انواع نامنظمی

  با توجه به عملکرد ساختمان ها در زلزله هاي گذشته، اهميت پيکربندي و منظم بودن ساختمان ها بر کسی پوشيده نيست ...

  با توجه به عملکرد ساختمان ها در زلزله هاي گذشته، اهميت پيکربندي و منظم بودن ساختمان ها بر کسی پوشيده نيست. بنابراين رعايت تقارن و تناسبات هندسی در سازه و معماري، می تواند از بسياري از آسيب هاي لرزه اي ...

  ادامه مطلب
 • اصلاح نامنمظی پیچشی

  نامنمظی_پیچشی عمدتاً ناشی از فاصله زیاد بین مرکز_جرم و  مرکز_سختی میباشد و لزوماً با انجام تحلیل_دینامیکی ...

  نامنمظی_پیچشی عمدتاً ناشی از فاصله زیاد بین مرکز_جرم و  مرکز_سختی میباشد و لزوماً با انجام تحلیل_دینامیکی رفع نمیشود. تحلیل دینامیکی تنها باعث تغییر در نحوه توزیع نیرو در سازه میشود و باعث تغییر در مو ...

  ادامه مطلب