بارهای ناشاقولی
  • در مورد فلسفه ی اینکه برای طراحی تیر مهاربند واگرا باید کف متصل به تیر دهانه مهاربندی رو از دیافراگم خارج ...

    در مورد فلسفه ی اینکه برای طراحی تیر مهاربند واگرا باید کف متصل به تیر دهانه مهاربندی رو از دیافراگم خارج کرد یه توضیح میدید لطفا .البته در این حد میدونم که باید نیروی محوری توی تیر در نظر گرفته بشه و ...

    ادامه مطلب