بار جرثقیل
  • بار جرثقیل در سوله

    نحوه اعمال بار جرثقیل در بند 6-5-9 مبحث ششم ذکر شده است. برای اعمال بار جرثقیل حالت‌های مختلفی باید در بر ...

    نحوه اعمال بار جرثقیل در بند 6-5-9 مبحث ششم ذکر شده است. برای اعمال بار جرثقیل حالت‌های مختلفی باید در برنامه SAP2000 برای اعمال آن بصورت بار زنده ایجاد نمایید. بسته به شرایط و نحوه عملکرد جرثقیل این ...

    ادامه مطلب