بار یکنواخت
  • تشریح منوی Assign>Load

    بارگذاری سازه : Assign-/ Point Loads: بارگذاری گره‌ها(راه‌پله ): Force: در این گزینه می‌توان یک نیروی متم ...

    بارگذاری سازه : Assign-/ Point Loads: بارگذاری گره‌ها(راه‌پله ): Force: در این گزینه می‌توان یک نیروی متمرکز یا یک لنگر متمرکز را بر روی سازه اعمال کرد. نکته: درصورتی‌که نیروی زلزله توسط گزینه‌یUSER L ...

    ادامه مطلب