بهسازی سازه بتنی
  • ژاکت بتنی

    جاکتهای بتن آرمه     جاکتهای بتن آرمه زمانی به کار می روند که ستون ها دچار آسیب دیدگی جدی و یا ...

    جاکتهای بتن آرمه     جاکتهای بتن آرمه زمانی به کار می روند که ستون ها دچار آسیب دیدگی جدی و یا مقاومت لرزه ای ناکافی باشند. بسته به شرایط محلی موجود، جاکتها دور تا دور ستون ها و یا فقط در یک ...

    ادامه مطلب