تحلیل حرارتی
 • اثر صلبیت سقف روی تیرها

    صلبیت سقف در مقایسه با سختی جانبی اعضای باربر لرزه ای تعیین می گردد به این صورت که اگر تغییر شکل د ...

    صلبیت سقف در مقایسه با سختی جانبی اعضای باربر لرزه ای تعیین می گردد به این صورت که اگر تغییر شکل درون صفحه ای دیافراگم از ۲ برابر تغییر شکل نسبی طبقه بیشتر باشد آنگاه سقف به صورت انعطاف پذیر مح ...

  ادامه مطلب
 • تحلیل حرارتی

  برای انجام تحلیل سازه تحت اثر تغییرات دما در اعضای سازه در نرم افزار سپ و یا ایتبس (برای لحاظ اثر اختلاف ...

  برای انجام تحلیل سازه تحت اثر تغییرات دما در اعضای سازه در نرم افزار سپ و یا ایتبس (برای لحاظ اثر اختلاف دمای زمان ساخت و نصب اعضای سازه با حداقل دما و حداکثر دمای طراحی در طول عمر مفید سازه)٬ باید سق ...

  ادامه مطلب
 • بار حرارتی در برنامه ETABS

  در برنامه ETABS می‌توان به المان‌های گره‌ای، خطی و سطحی بار حرارتی اعمال نمود ولیکن بارهای حرارتی که از م ...

  در برنامه ETABS می‌توان به المان‌های گره‌ای، خطی و سطحی بار حرارتی اعمال نمود ولیکن بارهای حرارتی که از مسیر Assign menu > Joint Loads > Temperature به گره‌ها اختصاص داده می‌شود، یک بار حرارتی ن ...

  ادامه مطلب
 • تحلیل حرارتی در ایتبس

  کنترل سازه برای حرارت(تحلیل حرارتی در ایتبس ورژن 9.7.4) از بین بارهای وارده بر سازه یکی از بارها بارهای ن ...

  کنترل سازه برای حرارت(تحلیل حرارتی در ایتبس ورژن 9.7.4) از بین بارهای وارده بر سازه یکی از بارها بارهای ناشی از اثرات خودکرنشی هستند. بارهای ناشی از اثرات خودکرنشی : اثرات خودکرنشی اثراتی هستند که بدو ...

  ادامه مطلب