تدریس خصوصی  Etabs- SAP2000
  • تدریس  نرم افزارهای مهندسی عمران  Etabs- SAP2000 ( شامل تحلیل استاتیکی و تحلیل دینامیکی و دیوار برشی به ه ...

    تدریس  نرم افزارهای مهندسی عمران  Etabs- SAP2000 ( شامل تحلیل استاتیکی و تحلیل دینامیکی و دیوار برشی به همراه بخشهای لازم از آئین نامه 2800 ویرایش چهارم) و تهیه دفترچه محاسبات ETABS 2000 , SAFE 2000 ...

    ادامه مطلب