ترکیب بارهای حرارتی
 • تحلیل حرارتی

  برای انجام تحلیل سازه تحت اثر تغییرات دما در اعضای سازه در نرم افزار سپ و یا ایتبس (برای لحاظ اثر اختلاف ...

  برای انجام تحلیل سازه تحت اثر تغییرات دما در اعضای سازه در نرم افزار سپ و یا ایتبس (برای لحاظ اثر اختلاف دمای زمان ساخت و نصب اعضای سازه با حداقل دما و حداکثر دمای طراحی در طول عمر مفید سازه)٬ باید سق ...

  ادامه مطلب
 • تحلیل حرارتی در ایتبس

  کنترل سازه برای حرارت(تحلیل حرارتی در ایتبس ورژن 9.7.4) از بین بارهای وارده بر سازه یکی از بارها بارهای ن ...

  کنترل سازه برای حرارت(تحلیل حرارتی در ایتبس ورژن 9.7.4) از بین بارهای وارده بر سازه یکی از بارها بارهای ناشی از اثرات خودکرنشی هستند. بارهای ناشی از اثرات خودکرنشی : اثرات خودکرنشی اثراتی هستند که بدو ...

  ادامه مطلب