تعریف مشخصات مصالح در Etabs
  • سلام وقت بخیر در ایتبس هنگام تعریف مشخصات مصالح (بتن) مقاوت مشخصه بتن را وارد میکنیم یا مقاوت متوسط؟ بر چ ...

    سلام وقت بخیر در ایتبس هنگام تعریف مشخصات مصالح (بتن) مقاوت مشخصه بتن را وارد میکنیم یا مقاوت متوسط؟ بر چه اساس مقاوت مشخصه انتخاب میشود ؟ بطور مثال برای پروژه ای مسکونی در شهر بندر عباس   ⭕️ در برنام ...

    ادامه مطلب