تکیه گاه LRB
  • دانلود فایل پل در CSI Bridge

    این فایل شامل تمامی قسمت یک پل از جمله شمع ، سرشمع، پایه ها، تابلیه ( عرشه) ، تکیه گاه های الاستومری و... ...

    این فایل شامل تمامی قسمت یک پل از جمله شمع ، سرشمع، پایه ها، تابلیه ( عرشه) ، تکیه گاه های الاستومری و... می باشد. مزیت این فایل مدلسازی فنرهای خاک در شمع ها و مدلسازی درست اثر خاک بر شمع ها می باشد. ...

    ادامه مطلب