جابه جایی دیافراگم
  • تعیین صلبیت دیافراگم

    برای تعیین صلبیت دیافراگم در برنامه SAP2000 یا ETABS ابتدا سقف را با المان Shell مدلسازی و آن را مش‌بندی ...

    برای تعیین صلبیت دیافراگم در برنامه SAP2000 یا ETABS ابتدا سقف را با المان Shell مدلسازی و آن را مش‌بندی نمایید (بسته به ابعاد مدل، ابعاد مش‌ها را تعیین کنید، ابعادی در حدود 40 سانتیمتر، معمولاً مناسب ...

    ادامه مطلب