جوش شیاری
 •  ستون های قوطی (BOX)

  ستون های قوطی (BOX) مقطع 1: این نوع مقطع فقط در قاب های ساختمانی ساده (قاب ها یا ستون هایی که دارای اتصال ...

  ستون های قوطی (BOX) مقطع 1: این نوع مقطع فقط در قاب های ساختمانی ساده (قاب ها یا ستون هایی که دارای اتصال مفصلی تیر به ستون هستند) قابل کاربرد می باشد. مقطع2: استفاده از این نوع مقاطع در قاب های ساختم ...

  ادامه مطلب
 • اتصال فلنجی

  وقوع زلزله ی نورث ریج در سال 1994 و گستردگی آسیب دیدگی در اتصال های خمشی فولادی درخلال آن، سبب شروع تحقیق ...

  وقوع زلزله ی نورث ریج در سال 1994 و گستردگی آسیب دیدگی در اتصال های خمشی فولادی درخلال آن، سبب شروع تحقیقات وسیعی در خصوص نحوه ی عملکرد و رفتار این اتصال ها شد. این مطالعات با هدف شناسایی نواقص در پیک ...

  ادامه مطلب