دانلود کتاب آموزش ایتبس
  • دانلود pdf آموزش Etabs

    آموزش تصویری برنامه ی تحلیلی Etabs , Ver 7.4. بهار 1397 دانشگاه قم تهیه کنندگان: همکاری مهندسان زینب فروز ...

    آموزش تصویری برنامه ی تحلیلی Etabs , Ver 7.4. بهار 1397 دانشگاه قم تهیه کنندگان: همکاری مهندسان زینب فروزنده و آقای محمدرضا غلامی زیر نظر دکتر مهدی شریفی     فهرست: 1هدف..................... ...

    ادامه مطلب