دریفت چیست
  • در عرف مهندسی کشور ما، از عبارت Drift (رانش یا همان جابجایی) به عنوان جابجایی نسبی ایجاد شده تقسیم بر ارت ...

    در عرف مهندسی کشور ما، از عبارت Drift (رانش یا همان جابجایی) به عنوان جابجایی نسبی ایجاد شده تقسیم بر ارتفاع (بدون بعد) یاد می‌شود ولی در ادبیات فنی Drift به معنی جابجایی است که دارای بعد طول است. بطو ...

    ادامه مطلب