دیوار برشی و قاب خمشی
  • سیستم های دوگانه

    برخی نکات مهم از  صورتجلسه  کمیته_کنترل_نقشه جلسه 26 آذر 96 ، قابل توجه مهندسان  طراح سازه: 1- در سیستم ه ...

    برخی نکات مهم از  صورتجلسه  کمیته_کنترل_نقشه جلسه 26 آذر 96 ، قابل توجه مهندسان  طراح سازه: 1- در سیستم های  دوگانه جهت کنترل قاب خمشی برای تحمل 25 درصد نیروی  زلزله باید از کمک ستون یا  المان_مرزی کن ...

    ادامه مطلب