ضوابط لرزه‌ای قاب‌های مهاربند شده همگرا با شکل‌پذیری ویژه