طاق ضربی
  • معرفی سیستم سقف ها

    سیستم سقف ها را بصورت خلاصه بشناسید 1-سقف طاق ضربی : هرچند که این نوع سقف منسوخ شده است و دیگر مورد تایید ...

    سیستم سقف ها را بصورت خلاصه بشناسید 1-سقف طاق ضربی : هرچند که این نوع سقف منسوخ شده است و دیگر مورد تایید ضوابط وآیین نامه ها نیست.سقف طاق ضربی به راحتی و با هزینه کم ساخته میشود.اما بدلیل وزن بالا و ...

    ادامه مطلب