طراحی تیر پیوند
 • با بررسی یک نمونه مدل ساده در نرم افزار ETABS ورژن 9.74 و 16.2.1  و مقایسه نتایج نرم افزار با مقادیر به د ...

  با بررسی یک نمونه مدل ساده در نرم افزار ETABS ورژن 9.74 و 16.2.1  و مقایسه نتایج نرم افزار با مقادیر به دست آمده از محاسبات دستی که به صورت یک شیت اکسل تهیه شده است به بررسی این موضوع میپردازیم که  آی ...

  ادامه مطلب
 • طول تیر پیوند

  هیچ مقدار مشخصی برای تیر پیوند نمی‌توان در نظر گرفت و همچنین اعمال درصدی از طول دهانه به عنوان طول تیر پی ...

  هیچ مقدار مشخصی برای تیر پیوند نمی‌توان در نظر گرفت و همچنین اعمال درصدی از طول دهانه به عنوان طول تیر پیوند نیز کار درستی نیست ولیکن توصیه اکید می‌شود طول تیر پیوند به میزانی در نظر گرفته شود که در ب ...

  ادامه مطلب
 • تیر پیوند معمولا دارای مقطعی مشابه با تیر خارج از تیر پیوند است. تیر پیوند باید از نوع I شکل نورد شده یا ...

  تیر پیوند معمولا دارای مقطعی مشابه با تیر خارج از تیر پیوند است. تیر پیوند باید از نوع I شکل نورد شده یا ساخته شده از ورق و یا از نوع قوطی ساخته شده از ورق باشد. وجود نیروهای زیاد در تیر پیوند سبب می‌ ...

  ادامه مطلب
 • جزییات مهاربند واگرا که بایستی در طراحی نظارت و اجرا مد نظر قرار بگیرد: تیر پیوند عضو پلاستیک هست پس هرگو ...

  جزییات مهاربند واگرا که بایستی در طراحی نظارت و اجرا مد نظر قرار بگیرد: تیر پیوند عضو پلاستیک هست پس هرگونه برشکاری و جوشکاری در ناحیه پیوند به جز سخت کننده جان ممنوع می باشد. عضو مهاربندی و تیر خارج ...

  ادامه مطلب